Styrelsen

Styrelsen för Gullringsbo Egendomar består av personer med gedigen erfarenhet av många branscher, såväl inom produktion och handel som tjänsteverksamheter.

Hans Eliasson

Hans Eliasson

Född 1946. Ordförande. Tekn.dr.h.c.
I styrelsen sedan: 2005

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur. Ledamot i MVB Holding AB, Näringslivsrådet i Energi- och Miljöeffektiva Byggnader
vid LTH Campus, Stiftelsen för energieffektivt byggande, Svenska Hus AB och Svenska Solenergiparker AB. 

Erika Hellman

Erika Hellman

Född 1973. Vd AB Gullringsbo Egendomar.
I styrelsen sedan: 2009

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Brand New Communication AB, Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur, Novi Real Estate AB och Svenska Hus AB.

Christer Holmén

Christer Holmén

Född 1960. Driver ett familjeägt förvaltningsbolag. Ekon.dr.
I styrelsen sedan: 2014

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i BrainHeart Sweden Energy Holding AB, Svenska Hus AB, Svenska Solenergiparker AB och i familjebolag. Ledamot i Hemfrid i Sverige AB, Proact IT Group AB och Wangeskog Hyrcenter AB. Knuten till Högskolan i Borås.

Lisa Kjellén

Lisa Kjellén

Född 1976. Vd AB Gullringsbo Forestry.
I styrelsen sedan: 2008

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur, Skogsutveckling Syd AB och Svenska Hus AB.

Sture Kullman

Sture Kullman

Född 1952. Verksam som konsult via eget bolag.
I styrelsen sedan: 2006

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i AB Gullringsbo Forestry, Anläggningsbolaget i Sverige AB, Annell Holding AB, CRM Currency Risk Management AB, MVB Holding AB, Novi Real Estate AB och Torslanda Entreprenad i Göteborg AB. Ledamot i Cascade Control AB och Munkbron Finans AB.

Ulf Ragnarsson

Ulf Ragnarsson

Född 1957. Verksam som konsult via ARK Konsulter AB.
I styrelsen sedan: 2005
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i ARK Konsulter AB, Assindia AB, Nordic E-Commerce Knowledge AB, Wangeskog Hyrcenter AB och Wipcore AB. Ledamot i Briscole AB, Bygg Fast AB, Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur och Tylögatt Fastighets AB.
Lukas Åvall

Lukas Åvall

Född 1971. Verksam som konsult via eget bolag
I styrelsen sedan 2018.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Wipcore AB