Styrelsen

Styrelsen för Gullringsbo Egendomar består av personer med gedigen erfarenhet av många branscher, såväl inom produktion och handel som tjänsteverksamheter.

Hans Eliasson

Född 1946. Ordförande. Tekn.dr.h.c.
I styrelsen sedan: 2005

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur och Munkbron Finans. Ledamot i MVB Holding AB, Näringslivsrådet i Energi- och Miljöeffektiva Byggnader
vid LTH Campus, Stiftelsen för energieffektivt byggande och Svenska Solenergiparker AB. 

Erika Hellman

Född 1973. Vd AB Gullringsbo Egendomar.
I styrelsen sedan: 2009

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Brand New Communication AB, Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur, Novi Real Estate AB och Svenska Hus AB.

Christer Holmén

Född 1960. Driver ett familjeägt förvaltningsbolag. Ekon.dr.
I styrelsen sedan: 2014

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i BrainHeart Sweden Energy Holding AB, Svenska Hus AB, Svenska Solenergiparker AB och i familjebolag. Ledamot i Hemfrid i Sverige AB och Wangeskog Hyrcenter AB. 

Lisa Kjellén

Född 1976. Ordförande AB Gullringsbo Forestry.
I styrelsen sedan: 2008

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i AB Gullringsbo Forestry. Ledamot i Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur, Skogsutveckling Syd AB och Svenska Hus AB.

Sture Kullman

Född 1952. Verksam som konsult via eget bolag.
I styrelsen sedan: 2006

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Anlab, Annell Holding AB, CRM Currency Risk Management AB, MVB Holding AB och Novi Real Estate AB. Ledamot i Munkbron Finans AB.

Ulf Ragnarsson

Född 1957. Verksam som konsult via ARK Konsulter AB.
I styrelsen sedan: 2005
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i ARK Konsulter AB, Assindia AB, Mardi Gras Digital AB, Nordic E-Commerce Knowledge AB, Wangeskog Hyrcenter AB och Wipcore AB. Ledamot i Briscole AB, Bygg Fast AB, Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur, Munkbron Finans och Tylögatt Fastighets AB.