Dotterbolag

Svenska Hus

Svenska Hus affärsidé är att utveckla och äga fastigheter i attraktiva lägen i storstadsregionerna. 

Genom lönsam projektutveckling och kundnära förvaltning skall man skapa och tillhandahålla bra arbetsplatser och bra bostäder för sina kunder.

www.svenskahus.se

MVB

MVB:s affärsidé att bedriva byggverksamhet med lokal förankring i regionerna Skåne, Stockholm och Västra Götaland. 

MVB förenar det lokal bolagets närhet till kunden med det stora bolagets kapacitet.

www.mvbab.se

Forestry

Forestrys affärsidé är att förvärva skog eller mark till låga hektarpriser.

Vid köp av skog skall denna underhållas på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Vid köp av mark skall denna planteras anpassat efter markens möjligheter. Skogen skall röjas, gallras och avverkas efter skogens behov vid bästa ekonomiska tillfälle.

Forestry innehar 6 600 ha mark i Lettland och 260 ha i Sverige.

Novi Real Estate

Novi Real Estate externförvaltar fastighetsbestånd. 

Bolaget har huvudkontor i Stockholm samt lokalkontor i Göteborg. I förvaltningsuppdraget ingår fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Helsingborg.

Novi Real Estate AB ägs till 70 % av AB Gullringsbo Egendomar.

novire.se

Wangeskog Hyrcenter

Wangeskog hyr ut maskiner till den professionella marknaden inom bygg och anläggning.

Företaget är rikstäckande med hög personlig service, teknisk specialkompetens och stor maskinell kapacitet.

www.wangeskog.se

Torslanda Entreprenad

Företaget är ett av Göteborgs större mark- och anläggningsföretag med en maskin- och lastbilspark på drygt tjugo enheter. 

Företaget har ett gediget kunnande inom de flesta typer av schakt- och anläggningsarbeten.

www.teab.se

Munkbron Finans

Munkbron Finans arbetar med intern finansiell leasing. 

Huvudområdet är leasing av fordon och byggmaskiner.

www.munkbronfinans.se

SVENSKA SOLCELLSANLÄGGNINGAR

Svenska Solcellsanläggningar hjälper svenska företag att enkelt ställa om sin elkonsumtion till grön. Utan behov av mark eller ingrepp på den egna fastigheten.

Detta görs genom att Svenska Solcellsanläggningar hjälper andra företag investera i solparker som byggs upp på arrenderad mark.

Företaget ägs till 25 % av Nestar, ett dotterbolag till Gullringsbo Egendomar.

ssca.energy

ANLAB

Anlab hjälper företag i Storstockholm med mark- och anläggningsarbeten.

Företaget inriktar sig på både utförande- och totalentreprenader med allt från projektering till schaktning, sprängning, spont och pålningsarbeten tillsammans med kompletta VA- samt planeringsarbeten.

www.anlab.se