Dotterbolag

Svenska Hus

Svenska Hus affärsidé är att utveckla och äga fastigheter i attraktiva lägen i storstadsregionerna. 

Genom lönsam projektutveckling och kundnära förvaltning skall man skapa och tillhandahålla bra arbetsplatser och bra bostäder för sina kunder.

www.svenskahus.se

MVB

MVB:s affärsidé att bedriva byggverksamhet med lokal förankring i regionerna Skåne, Stockholm och Västra Götaland. 

MVB förenar det lokal bolagets närhet till kunden med det stora bolagets kapacitet.

www.mvbab.se

Forestry

Forestrys affärsidé är att förvärva skog eller mark till låga hektarpriser.

Vid köp av skog skall denna underhållas på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Vid köp av mark skall denna planteras anpassat efter markens möjligheter. Skogen skall röjas, gallras och avverkas efter skogens behov vid bästa ekonomiska tillfälle.

Forestry innehar 6 200 ha mark i Lettland.

Novi Real Estate

Novi Real Estate externförvaltar fastighetsbestånd. 

Bolaget har huvudkontor i Stockholm samt lokalkontor i Göteborg. I förvaltningsuppdraget ingår fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Helsingborg.

Novi Real Estate AB ägs till 40 % av AB Gullringsbo Egendomar.

novire.se

Wangeskog Hyrcenter

Wangeskog Hyrcenter, WHC hyr ut byggmaskiner och byggställningar i Stockholms-, Göteborgs- och Skåneregionerna.

Företaget står för en hög servicegrad och ger kundrelationen högsta prioritet. Bolagets målgrupp utgörs av bygg- och anläggningsentreprenörer och deras underentreprenörer.

www.wangeskog.se

Torslanda Entreprenad

Företaget är ett av Göteborgs större mark- och anläggningsföretag med en maskin- och lastbilspark på drygt tjugo enheter. 

Företaget har ett gediget kunnande inom de flesta typer av schakt- och anläggningsarbeten.

Torslanda Entreprenad ägs till 75 % av Gullringsbo Egendomar.

www.torslandaentreprenad.se

Munkbron Finans

Munkbron Finans arbetar med intern finansiell leasing. 

Huvudområdet är leasing av fordon och byggmaskiner.

www.munkbronfinans.se