Med kunskap om historien bygger vi framtid

Nyheter

Koncern

Företag brukar sammanfatta vad man gör och framför allt på vilket unikt sätt det görs i ett antal kärnvärden. Vi på Gullringsbo har länge pratat om en familjebolagskultur och ett entreprenörskap men vad betyder det för oss? Istället för att använda oss av kärnvärden har vi valt att definiera vad vi gör, hur vi gör det och varför:

 

”Vi förvärvar, förvaltar, förädlar och skapar värden för en hållbar framtid. 

Det gör vi tillsammans med affärsmän och entreprenörer som, likt i en familj, delar våra värderingar. 

Vi gör det på grund av vår kärlek till hus och för att bevara det vi byggt upp för kommande generationer.”


Dotterbolag

AB Gullringsbo Egendomar är moderbolag i en koncern som äger samtliga aktier i Svenska Hus AB, MVB Holding AB, AB Gullringsbo Forestry, Wangeskog Hyrcenter AB, Torslanda Entreprenad i Göteborg Aktiebolag, Anlab och Munkbron Finans AB samt 70 % i Novi Real Estate AB och, via dotterbolag, 25 % av aktierna i Svenska Solcellsanläggningar AB. Övriga tillgångar utgörs av finansiella placeringar.

Gullringsbo Egendomar och dess dotterbolag är grundade av entreprenörer och drivs som familjebolag. Entreprenörskapet och familjebolagskulturen är en viktigt värdegrund inom koncernen och utgör en bas för koncernens fortsatta utveckling. Entreprenörsandan medför att bolagen ständigt förflyttas framåt och säkerställer en ekonomisk uppåtgående kurva. Medarbetare i koncernen är interna entreprenörer som tänker nytt och obeprövade idéer uppmuntras till av bolagsledningen. Familjebolagskulturen medför dels en god sammanhållning, gemenskap och omtanke om varandra, dels gemensamma ekonomiska mål. Ömsesidig respekt i kombination med personlig ansvarskänsla är viktiga byggstenar i koncernens verksamhet.

Med små entreprenörs- och familjedrivna bolag kommer den unika kultur där medarbetare behandlas och behandlar varandra som en familj. Utmaningen uppstår när dessa bolag växer och antalet medarbetare ökar. Trots sin storlek och omfattning har Gullringsbo med dotterbolag lyckats med konststycket att behålla denna familjekultur och samhörighet. Ambitionen är att grundarna av bolagen eller deras efterträdare skall vara starkt synliga och säkerställa att samtliga medarbetare inkluderas i bolagsfamiljen. 

Ekonomi

Koncernens bruttoomsättning uppgår till drygt 4 500 Mnkr med ett resultat före avskrivningar, men efter finansiella poster på cirka 520 Mnkr per år.

Marknadsvärdet på gruppens fastigheter uppskattas till drygt 7 700 Mnkr. Cirka 1 000 Mnkr kapital ingår i koncernens “försäkringskassa”.  

Antalet anställda är knappt 850. Koncernen innehar drygt 150 fastigheter med ett hyresvärde på cirka 600 Mnkr och ungefär 4 000 hyresavtal. Vidare ägs cirka 1 900 moduler, 30 000 maskiner och 7 100 hektar skog och mark. Byggrörelsen är en av Sveriges största bland de privatägda.

Ägarna delar årligen ut 1,2 Mnkr till priset Årets Framtidsbyggare.

Sammantaget är Gullringsbo Egendomar landets största privatägda bygg- och fastighetsbolag som på traditionellt sätt, inom koncernen, bedriver fastighets-, husbyggnads-, anläggnings- och byggmaskinrörelse.

Kontakt

AB Gullringsbo Egendomar
c/o Alma
Nybrogatan 8
114 34 Stockholm

08-402 07 60
info@abgullringsbo.se