Verksamheten ska drivas långsiktigt med syfte att bevara och utveckla tillgångarna för kommande generationer.

Nyheter

Koncern

Gullringsbo Egendomar och dess dotterbolag är grundade av entreprenörer och drivs som familjebolag. Entreprenörskapet och familjebolagskulturen är en viktigt värdegrund inom koncernen och utgör en bas för koncernens fortsatta utveckling. Entreprenörsandan medför att bolagen ständigt förflyttas framåt och säkerställer en ekonomisk uppåtgående kurva. Medarbetare i koncernen är interna entreprenörer som tänker nytt och obeprövade idéer uppmuntras till av bolagsledningen. Familjebolagskulturen medför dels en god sammanhållning, gemenskap och omtanke om varandra, dels gemensamma ekonomiska mål. Ömsesidig respekt i kombination med personlig ansvarskänsla är viktiga byggstenar i koncernens verksamhet.

Med små entreprenörs- och familjedrivna bolag kommer den unika kultur där medarbetare behandlas och behandlar varandra som en familj. Utmaningen uppstår när dessa bolag växer och antalet medarbetare ökar. Trots sin storlek och omfattning har Gullringsbo med dotterbolag lyckats med konststycket att behålla denna familjekultur och samhörighet. Ambitionen är att grundarna av bolagen eller deras efterträdare skall vara starkt synliga och säkerställa att samtliga medarbetare inkluderas i bolagsfamiljen.

Dotterbolag

AB Gullringsbo Egendomar är moderbolag i en koncern som äger samtliga aktier i Svenska Hus AB, MVB Holding AB, AB Gullringsbo Forestry, Munkbron Finans AB och Wangeskog Hyrcenter AB, 75 % av aktierna i Torslanda Entreprenad i Göteborg Aktiebolag, samt 40 % i Novi Real Estate AB. Övriga tillgångar utgörs av finansiella placeringar.

Koncernens omsättning uppgår till ca 3 000 Mkr med ett resultat före avskrivningar men efter finansiella poster på närmare 250 Mkr per år. Marknadsvärdet på koncernens fastigheter uppskattas till drygt 5 000 Mkr.

Räknat efter omsättning placerar sig företaget som nr 30 av alla privatägda företag i Sverige. Antalet anställda är drygt 660. Koncernen innehar ca 160 fastigheter med ett hyresvärde på 500 Mkr, 5 000 hyresgäster, 600 moduler, 10 000 maskiner, 30 000 kvm ställning och 6100 ha skog och mark.

Ekonomi

Koncernens omsättning uppgår till cirka 3000 Mkr med ett resultat före avskrivningar, men efter finansiella poster på cirka 300 Mkr per år.

Marknadsvärdet på gruppens fastigheter uppskattas till cirka 6 000 Mkr. I runda tal förvaltas 500 Mkr kapital i koncernens cash pool. Antalet anställda är cirka 700. Koncernen innehar drygt 140 fastigheter med ett hyresvärde på cirka 500 Mkr och ungefär 5 000 hyresgäster. Gruppen äger cirka 700 moduler, 13 000 maskiner och 6 300 ha skog och mark.

 Ägarna delar årligen ut 1,2 Mkr till priset Årets Framtidsbyggare. Byggrörelsen är en av Sveriges största bland de privatägda. 

Sammantaget är Gullringsbo Egendomar landets största privatägda bygg- och fastighetsbolag som på traditionellt sätt, inom koncernen, bedriver fastighets-, husbyggnads-, anläggnings- och byggmaskinrörelse.

 

Kontakt

AB Gullringsbo Egendomar
Eriksbergsgatan 8A
114 30 Stockholm
08-402 07 60
info@abgullringsbo.se

ERIKA HELLMAN, vd
08-402 07 61, 0703-00 69 65

PATRIK ERIKSSON, v vd och koncerncontroller
08-402 07 65, 0704-02 84 

EVA ENGLUND, ekonomi
08-402 07 68,  0702-24 62 30

MAGDALENA THIL, vd-assistent
08-402 07 60, 0727-20 88 55

LISA KJELLÉN, vd Forestry
08-402 07 64, 0735-11 50 29


Av säkerhetsskäl har vi valt att ta bort mailadresserna från hemsidan.