Med kunskap om historien bygger vi framtid

Nyheter

Koncern

Företag brukar sammanfatta vad man gör och framför allt på vilket unikt sätt det görs i ett antal kärnvärden. Vi på Gullringsbo har länge pratat om en familjebolagskultur och ett entreprenörskap men vad betyder det för oss? Istället för att använda oss av kärnvärden har vi valt att definiera vad vi gör, hur vi gör det och varför:

 

”Vi förvärvar, förvaltar, förädlar och skapar värden för en hållbar framtid. 

Det gör vi tillsammans med affärsmän och entreprenörer som, likt i en familj, delar våra värderingar. 

Vi gör det på grund av vår kärlek till hus och för att bevara det vi byggt upp för kommande generationer.”


Dotterbolag

AB Gullringsbo Egendomar är moderbolag i en koncern som äger samtliga aktier i Svenska Hus AB, MVB Holding AB, AB Gullringsbo Forestry, Wangeskog Hyrcenter AB, Torslanda Entreprenad i Göteborg Aktiebolag, Anlab och Munkbron Finans AB samt 40 % i Novi Real Estate AB och 25 % av aktierna i Svenska Solenergiparker AB. Övriga tillgångar utgörs av finansiella placeringar.

Gullringsbo Egendomar och dess dotterbolag är grundade av entreprenörer och drivs som familjebolag. Entreprenörskapet och familjebolagskulturen är en viktigt värdegrund inom koncernen och utgör en bas för koncernens fortsatta utveckling. Entreprenörsandan medför att bolagen ständigt förflyttas framåt och säkerställer en ekonomisk uppåtgående kurva. Medarbetare i koncernen är interna entreprenörer som tänker nytt och obeprövade idéer uppmuntras till av bolagsledningen. Familjebolagskulturen medför dels en god sammanhållning, gemenskap och omtanke om varandra, dels gemensamma ekonomiska mål. Ömsesidig respekt i kombination med personlig ansvarskänsla är viktiga byggstenar i koncernens verksamhet.

Med små entreprenörs- och familjedrivna bolag kommer den unika kultur där medarbetare behandlas och behandlar varandra som en familj. Utmaningen uppstår när dessa bolag växer och antalet medarbetare ökar. Trots sin storlek och omfattning har Gullringsbo med dotterbolag lyckats med konststycket att behålla denna familjekultur och samhörighet. Ambitionen är att grundarna av bolagen eller deras efterträdare skall vara starkt synliga och säkerställa att samtliga medarbetare inkluderas i bolagsfamiljen. 

Ekonomi

Koncernens omsättning uppgår till drygt 3000 Mnkr med ett resultat före avskrivningar, men efter finansiella poster på cirka 350 Mnkr per år.

Marknadsvärdet på gruppens fastigheter uppskattas till drygt 6 000 Mnkr. I runda tal förvaltas 500 Mnkr kapital i koncernens cash pool. Antalet anställda är cirka 700. Koncernen innehar drygt 140 fastigheter med ett hyresvärde på cirka 500 Mkr och ungefär 5 000 hyresgäster. Gruppen äger cirka 1 400 moduler, 16 000 maskiner och 6 800 ha skog och mark.

 Ägarna delar årligen ut 1,2 Mkr till priset Årets Framtidsbyggare. Byggrörelsen är en av Sveriges största bland de privatägda. 

Sammantaget är Gullringsbo Egendomar landets största privatägda bygg- och fastighetsbolag som på traditionellt sätt, inom koncernen, bedriver fastighets-, husbyggnads-, anläggnings- och byggmaskinrörelse.

 

Kontakt

AB Gullringsbo Egendomar
Eriksbergsgatan 8A
114 30 Stockholm
08-402 07 60
info@abgullringsbo.se

ERIKA HELLMAN, vd
08-402 07 61, 0703-00 69 65

PATRIK ERIKSSON, v vd och koncerncontroller
08-402 07 65, 0704-02 84 41

EVA ENGLUND, ekonomi
08-402 07 68,  0702-24 62 30

MAGDALENA THIL, vd-assistent
08-402 07 60, 0727-20 88 55

LISA KJELLÉN, vd Forestry
08-402 07 64, 0735-11 50 29


Av säkerhetsskäl har vi valt att ta bort mailadresserna från hemsidan.