Dotterbolag

Svenska Hus

Svenska Hus affärsidé är att utveckla och äga fastigheter i attraktiva lägen i storstadsregionerna. Företaget är det tredje största familjeägda fastighetsbolaget i Sverige, räknat till yta. 

Genom lönsam projektutveckling och kundnära förvaltning skall man skapa och tillhandahålla bra arbetsplatser och bra bostäder för sina kunder.

www.svenskahus.se

MVB

MVB:s affärsidé att bedriva byggverksamhet med lokal förankring i regionerna Skåne, Stockholm och Västra Götaland. 

MVB förenar det lokal bolagets närhet till kunden med det stora bolagets kapacitet. Företaget är Sveriges största familjeägda byggbolag.

www.mvbab.se

Wangeskog Hyrcenter

Wangeskog hyr ut maskiner till den professionella marknaden inom bygg och anläggning.

Företaget är rikstäckande med hög personlig service, teknisk specialkompetens och stor maskinell kapacitet. Wangeskog är landets största familjeägda uthyrare av byggmaskiner.

www.wangeskog.se

Forestry

Forestrys affärsidé är att förvärva skog eller mark till låga hektarpriser.

Vid köp av skog skall denna underhållas på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Vid köp av mark skall denna planteras anpassat efter markens möjligheter. Skogen skall röjas, gallras och avverkas efter skogens behov vid bästa ekonomiska tillfälle.

Forestry innehar 7 100 ha mark i Lettland och 450 ha i Sverige.

Munkbron Finans

Munkbron Finans arbetar med intern finansiell leasing. 

Huvudområdet är leasing av fordon och byggmaskiner.

www.munkbronfinans.se

ANLAB

Anlab hjälper företag i Göteborgs- och Stockholmområdet samt region Trestad med mark- och anläggningsarbeten.

Företaget inriktar sig på både utförande- och totalentreprenader med allt från projektering till schaktning, sprängning, spont och pålningsarbeten tillsammans med kompletta VA- samt planeringsarbeten.

www.anlab.se