Finansiell information

(TKR)20142015
2016
Nettoomsättning2 200 000  2 500 000 2 600 000
Resultat efter finansnetto133 000100 000165 000
Årets resultat efter skatt110 00075 000145 000
Summa tillgångar5 000 0005 300 0005 800 000
Antal anställda670650655