Finansiell information

(TKR) 2017
2018
2019
Nettoomsättning 3 100 000  3 500 000 4 172 000
Resultat efter finansnetto 162 000 175 000
265 000
Årets resultat efter skatt 122 000 151 000
183 000
Summa tillgångar 6 100 000 7 000 000
8 000 000
Antal anställda 690 750
840