Historia

1992 

1992 startades fastighetsföretaget Peritia i Göteborg. Fastighetsbeståndet bestod av ca 100 lägenheter. Inriktningen för företaget var då, som nu, att förvärva fastigheter med utvecklingspotential. Företaget bestod av två anställda och lämnade ett nollresultat. Målet var att bedriva verksamhet i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Skåne.


1996 

1996 bytte företaget namn till Svenska Hus. 1998 startades verksamheten i Stockholm, då med en anställd. När man fyra år senare fick möjlighet att göra förvärv i Landskrona gjordes bedömningen att det var en passande ort för ett Skånekontor.


2001 

2001 förvärvades 55 % av byggbolaget MVB som då bedrev verksamhet i Skåne. Även för byggverksamheten var ambitionen att finnas i regionerna Stockholm, Göteborg och Skåne. Under 2002 köptes Östbergs Bygg och Monterings AB i Stockholm, numera MVB Öst. I februari 2007 startades MVB Väst.


2005 

2005 beslutade styrelsen att ändra koncernstrukturen genom att fastighetsrörelsen flyttades ner ett steg och det ursprungliga moderbolaget blev ett renodlat ägarbolag. Ägarbolagets namn blev Svenska Hus Företagen AB som sedermera år 2008 namnändrades till AB Gullringsbo Egendomar.

2005 gjordes den första skogsmarksinvesteringen i bolaget dels för att bredda verksamheten, dels för att det hos ägarna finns ett genuint intresse av skog och natur. Forestry äger idag cirka 6.000 ha mark och skog i olika delar av Lettland.


2007 

2007 utökades verksamheten ytterligare genom start av kapitalförvaltning.


2010 

ökade bolaget sin ägarandel i MVB till 77,5 %.


2011 

2011 förvärvades 60 % av aktierna i Wangeskog Hyrcenter AB, WHC. Företaget hyr ut byggmaskiner samt byggställningar via dotterbolaget Wangeskog Byggställning AB, WBG.

2011 förvärvade MVB Väst Astor Johansson Bygg AB för samgående.

2011 startade WHC en depå i Högsbo, vilket blev företagets andra depå i Göteborg. Och 2012 utökades verksamheten till Skåne där en första depå öppnades i Malmö.

2011 förvärvade Gullringsbo Egendomar resterande 22,5 % av MVB och blev därmed ensam ägare till bolaget.

2011 beslutades att bygga upp en samling av samtida konst.


2012

2012 bytte Svenska Hus Förvaltning AB namn till Svenska Hus.

2012 startades Munkbron Finans, som bedriver finansiell leasing av fordon och byggmaskiner.


2013

2013 förvärvade MVB Väst 80% av Byggutbildning i Lidköping AB med dotterbolaget Backgårdens Bygg Bo Johansson AB. Företaget namnändrades till MVB Backgården AB.

2013 förvärvade WHC Stockholmsbolaget Maskinbolaget i Täby för fortsatt expansion.

2013 förvärvades 75 % av aktierna i Torslanda Entreprenad.


2014

2014 köptes resterande 40 % av Wangeskog Hyrcenter AB.

2014 förvärvade MVB Holding AB ytterligare 10 % i MVB Backgården AB.


2015

2015 köptes resterande 10 % av MVB Backgården AB av MVB Holding AB som därmed blev ensam ägare till bolaget.


2016

2016 bildade Gullringsbo, tillsammans med Grandab, Novi Real Estate. Gullringsbo äger 40 % av aktierna.