Samhällsansvar

ÅRETS FRAMTIDSBYGGARE

Utöver att bedriva verksamhet på ett framgångsrikt sätt bidrar Gullringsbo Egendomar till en positiv utveckling av samhället via två stiftelser; Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur och Stiftelsen för utveckling av Energieffektivt Byggande.

Sedan 2014 går stiftelsernas utdelning om 1,2 Mkr till priset Årets Framtidsbyggare. Priset vill lyfta frågan om det energieffektiva och hållbara byggandet för att uppmuntra fler att komma med nya idéer och initiativ. Det är för stiftelsen viktigt att bygg- och fastighetsbranschen går mot ett allt större miljötänk.

Årets Framtidsbyggare delas ut i tre kategorier, Årets Innovatör 750 000 kr, Årets Opinionsbildare 250 000 kr och Årets Talang 200 000 kr. Priset delas ut i samarbete med Lunds universitet och Fastighetsvärlden.

www.åretsframtidsbyggare.se


Vaggan

Gullringsbo Egendomar är, sedan 2013, huvudsponsor till Insamlingsstiftelsen Vaggan. Stiftelsen samlar in pengar och material för att handikappade och skadade barn i Lettland ska slippa bo på institution. Vaggan förmedlar också utbildning av föräldrar och sjukvårdspersonal i hanteringen av handikappade och skadade barn.  


Etikpolicy

AB Gullringsbo Egendomar och dess dotterbolag skall uppträda etiskt och moraliskt i alla situationer. Inom koncernen finns en etikpolicy som varje medarbetare ska vara medveten om.

Vi har även rutiner för hantering av eventuella kränkningar och trakasserier.