Finansiell information

(TKR) 2021
2022
2023
Nettoomsättning4 400 000  4 800 000 5 300 000
Resultat efter finansnetto280 000 520 000
100 000
Årets resultat efter skatt223 000 478 000
52 000
Summa tillgångar9 200 000 9 900 000
1 100 000
Antal anställda890940960