Finansiell information

(TKR) 2019
2020
2021
Nettoomsättning4 000 000  4 000 000 4 400 000
Resultat efter finansnetto265 000 225 000
280 000
Årets resultat efter skatt183 000 162 000
223 000
Summa tillgångar8 000 000 8 600 000
9 200 000
Antal anställda840900940