Historia

1992 

Fastighetsföretaget Peritia startas i Göteborg. Fastighetsbeståndet består av ca 100 lägenheter. Inriktningen för företaget är då, som nu, att förvärva fastigheter med utvecklingspotential. Företaget består av två anställda och lämnar ett nollresultat. Målet är att bedriva verksamhet i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Skåne.


1996 

Företaget byter namn till Svenska Hus. 


1998

Verksamheten utökas till Stockholm, med en anställd. När man fyra år senare får möjlighet att göra förvärv i Landskrona görs bedömningen att det är en passande ort för ett Skånekontor. 


2001 

55 % av byggbolaget MVB som då bedriver verksamhet i Skåne förvärvas. Även för byggverksamheten är ambitionen att finnas i regionerna Stockholm, Göteborg och Skåne. 


2002

Östbergs Bygg och Monterings AB i Stockholm, numera MVB Öst köps. 2005 

Styrelsen beslutar att ändra koncernstrukturen genom att fastighetsrörelsen flyttas ner ett steg och det ursprungliga moderbolaget blir ett renodlat ägarbolag. Ägarbolagets namn blir Svenska Hus Företagen AB som sedermera år 2008 namnändras till AB Gullringsbo Egendomar.


Den första skogsmarksinvesteringen görs i bolaget, via dotterbolaget Forestry, dels för att bredda verksamheten, dels för att det hos ägarna finns ett genuint intresse av skog och natur. 


2007 

MVB Väst startas.

Verksamheten breddas ytterligare genom start av kapitalförvaltning.


2010 

Bolaget ökar sin ägarandel i MVB till 77,5 %.


2011 

60 % av aktierna i Wangeskog Hyrcenter AB, WHC förvärvas. Företaget hyr ut byggmaskiner samt byggställningar.

Astor Johansson Bygg AB köps av MVB för samgående.

Wangeskog öppnar ett hyrcenter i Högsbo, vilket blir företagets andra depå i Göteborg. 

Gullringsbo Egendomar förvärvar resterande 22,5 % av MVB och blir därmed ensam ägare till bolaget.

Moderbolaget beslutar att bygga upp en samling av samtida konst.


2012

Svenska Hus Förvaltning AB byter namn till Svenska Hus.

Munkbron Finans, som bedriver finansiell leasing av fordon och byggmaskiner, startas.

Wangeskog utökar verksamheten till Skåne där ett första hyrcenter öppnas i Malmö.


2013

MVB Väst köper 80% av Byggutbildning i Lidköping AB med dotterbolaget Backgårdens Bygg Bo Johansson AB. Företaget namnändras till MVB Backgården AB.

Wangeskog förvärvar Stockholmsbolaget Maskinbolaget i Täby för fortsatt expansion.

75 % av aktierna i Torslanda Entreprenad köps av Gullringsbo.


2014

Resterande 40 % av Wangeskog Hyrcenter AB köps.

MVB Holding AB köper ytterligare 10 % i MVB Backgården AB.


2015

MVB Holding AB köper resterande 10 % av MVB Backgården AB och blir därmed ensam ägare till bolaget.


2016

Gullringsbo bildar, tillsammans med Grandab, Novi Real Estate. Gullringsbo äger 40 % av aktierna.

MVB utökar sin verksamhet till Varberg.

Wangeskog öppnar tre hyrcenter, ett i Lund, ett i Malmö och ett i Helsingborg.


2017

Wangeskog öppnar tre nya hyrcenter i Partille – Göteborg, Nacka – Stockholm och Halmstad.

25 % av Svenska Solenergiparker AB förvärvas.

Forestry gör sitt första svenska förvärv.


2018

Anläggningsverksamhet, Anlab, startas i Stockholmsregionen.

Resterande 25 % av aktierna i Torslanda Entreprenad förvärvas.


2019

Ytterligare 30 % av aktierna i Novi förvärvas. Gullringsbo äger nu 70 % av bolaget.

Wangeskog Hyrcenter köper HLL Södra och Norra Norrland och blir därmed Sveriges största privatägda maskinuthyrare.


2020

Wangeskog öppnar två nya hyrcenter, ett i Norrtälje och ett i Trollhättan.

Fastigheten Danvikens Hospital förvärvas av Gullringsbo Egendomar.

2021

Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur donerar 2 Mnkr till en professur med inriktning på energieffektivt byggande vid avdelningen för Energi- och Byggnadsdesign på Lunds Tekniska Högskola.

Forestry gör sitt andra svenska förvärv då skogsfastigheten Doverstorp i Östergötland köps.

Wangeskog öppnar nya hyrcenter i Borås, Borlänge, Trelleborg och Varberg.