Medarbetare

I familjebolagskulturen ingår att vi tar hand om våra medarbetare. Vi prioriterar utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare och är noga med att alla i familjen får synas. I koncernen finns bland annat trainee- och rotationsprogram och en internutbildning.

TRAINEE- OCH ROTATIONSPROGRAM

Inom MVB, där majoriteten av koncernens medarbetare arbetar, finns det stora möjligheter för karriärsutveckling.

Studerande vid högskola eller universitet erbjuds sommar- och praktikjobb, men även att skriva examensarbete hos MVB. Ett rotationsprogram finns också för personer som vill skapa sig en helhetsbild av att arbeta på MVB.

MVB har även ett traineeprogram för civilingenjörer, högskoleingenjörer och byggnadsingenjörer med max två års arbetslivserfarenhet.

 

GULLRINGSBO AFFÄRSSKOLA

Gullringsbo Affärsskola är en internutbildning som är öppen för nuvarande och blivande chefer och ledare inom koncernen. Affärsskolan är en skräddarsydd utbildning som genomförs i samarbete med Handelshögskolan i Göteborg. Programmet omfattar ämnen som strategi och verksamhetsstyrning, ledarskap, hållbarhet, kommunikation.

 

UTBYTE INOM KONCERNEN

Tack vare att våra dotterbolag finns utspridda i Stockholms-, Skåne- och Västra Götalandsregionerna finns det stora möjligheter för våra medarbetare att flytta inom landet och ändå stanna kvar inom vår bolagsfamilj. Möjlighet finns också att pröva på en annan del av verksamheten genom våra närbesläktade dotterbolag.