CSR och Etik

CSR

Utöver att bedriva verksamhet på ett framgångsrikt sätt bidrar Gullringsbokoncernen till en positiv utveckling av samhället via två stiftelser; Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur och Stiftelsen för utveckling av Energieffektivt Byggande.

Bland mycket annat har Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur donerat 10 Mnkr under en femårsperiod till en professur med inriktning på energieffektivt byggande. Tjänsten inrättas på avdelningen
för Energi- och Byggnadsdesign på Lunds Tekniska Högskola och fokuserar på hur man kan göra bebyggelse mer energi- och miljöeffektiv i syfte att uppnå Sveriges energi- och klimatmål.

Sedan 2013 sponsrar vi insamlingsstiftelsen Vaggan, som på olika sätt stöder barnhem i Lettland. 

Etikpolicy

AB Gullringsbo Egendomar och dess dotterbolag skall uppträda etiskt och moraliskt i alla situationer. En etikpolicy finns för hela koncernen.