11 TALANGER HAR UTSETTS

2019-12-19

Elva studenter vid Lunds universitet har mottagit priset Årets Talang 2019. Den totala prissumman uppgick till 200 000 kr.

Vinnarna är:

Alexandra Jonca

Paulina Lis

Magdalena Szumanska

Tian Tan

Agneieszka Czachura

Henry Lanham

Jonas Manuel Gremmelspacher

Julija Sivolova

Marianne Löwgren

Carolina Holmberg

Jenny von Platten

Priserna Årets Innovatör och Årets Opinionsbildare tar en paus under 2019 och delas ut för 2020 nästa gång.