EGENUTVECKLAD APP SKA EFFEKTIVISERA NOVI

2017-09-13

Artikel från tidningen Fastighetssverige:

Rakare kommunikation, effektivare felanmälningar och snabbare rapportering. Marie Bucht, vd på Novi Real Estate, förklarar hur de egenutvecklade apparna påverkat bolagets verksamhet. 

Läs artikeln här.