Svenska Hus ordförande Christer Holmén har avböjt omval

2021-02-18

Göteborg, 2021-02-18. Christer Holmén lämnar, efter fem år, sitt uppdrag som ordförande i Svenska Hus styrelse. Christer kommer fortsatt att vara kvar i ägarbolaget Gullringsbo Egendomars styrelse och fortsatt vara aktivt involverad i koncernen.


Jag vill tacka Christer för fem framgångsrika år. Christer har med ett stort engagemang, ständigt med företagets bästa i åtanke, lett Svenska Hus framåt. Med full energi har han agerat bollplank åt bolagets vd Daniel Massot och entusiasmerat övriga medarbetare. Christer fortsätter sitt engagemang i Gullringsbokoncernen som ledamot i Wangeskog och Gullringsbo Egendomar, säger Hans Eliasson, ordförande Gullringsbo Egendomar AB.

undefined

Christer Holmén kommer framöver att öka sitt engagemang i sina familjeföretag som utvecklats under de senaste åren.

Det har varit fem stimulerande, lärorika och roliga år. Svenska Hus är ett unikt fint bolag, och jag är tacksam för det förtroende ägarna har visat mig att, tillsammans med övrig styrelse, fått ansvara för dess förvaltning och utveckling. Inte minst vill jag rikta ett speciellt tack för det engagemang, den kompetens och den lojalitet Svenska Hus samtliga medarbetare visat under denna period, säger Christer Holmén.


För mer information, vänligen kontakta:
Hans Eliasson, ordförande AB Gullringsbo Egendomar, 0705-16 77 71, hans.eliasson@abgullringsbo.se

Christer Holmén, ordförande Svenska Hus AB, 0705-86 05 96, christer.holmen@gullbergsvass.se