ERIKA HELLMAN, DELÄGARE I GULLRINGSBO, BLIR VD FÖR BOLAGET

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2017-06-01. Styrelsen för Gullringsbo Egendomar har utsett Erika Hellman till vd för bolaget. Erika tillträder den 1 juni då hon efterträder Sture Kullman som valt att gå i pension. Gullringsbo Egendomar är ett av Sveriges största privatägda bygg- och fastighetsbolag med en omsättning på ca 2,6 Mdkr och ett fastighetsvärde på ca 6 Mdkr.  

Redan vid sitt tillträde annonserade Sture sin pension under våren 2017. För Erika, som är andra generationens ägare i bolaget, har tanken om att ta över utvecklats med tiden.

-  Tanken med att ta över som vd har långsamt växt fram. Vd-rollen blir givetvis ny men jag har varit engagerad i bolaget i 20 år, som aktiv ägare, ledamot i bolagets olika styrelser och som anställd. Jag känner företagen väl och känner mig trygg i uppgiften. Genom den organisationskultur vi har kommer våra engagerade styrelseordförande och jag att ha en nära och kontinuerlig kontakt. Jag ser verkligen fram emot min nya roll med spänning och förväntan, säger Erika Hellman. 

Samtidigt med Erikas tillträde utses Patrik Eriksson, koncerncontroller på Gullringsbo Egendomar, till v vd. Erika och Patrik kommer arbeta mycket nära varandra. Sture lämnar den operativa rollen i företaget men kommer även fortsättningsvis att vara engagerad i vissa av koncernens styrelser. 

- Jag är naturligtvis väldigt glad över att en av mina två döttrar vill ta över ansvaret för Gullringsbo. Erika har varit med i koncernen under en längre tid, ända sedan vi bara var ett fastighetsbolag, och kan därför verksamheten mycket väl. Hon kommer att vara en kulturbärare men även tillföra ett yngre perspektiv till bolaget. Som ordförande kommer jag finnas nära tillhands och ge henne det stöd hon önskar, säger Hans Eliasson, ordförande och delägare av Gullringsbo Egendomar. 

- Jag vill också passa på att tacka Sture för hans oerhörda engagemang under tiden om vd. Lyckligtvis är han villig att sitta kvar i några av våra styrelser även i framtiden. Sture och jag har arbetat ihop från och till i 35 år och han har på senare år även kommit att betyda mycket för mina döttrars yrkesverksamma liv, fortsätter Hans Eliasson.

undefined
Erika Hellman         
undefined
Patrik Eriksson

 

För mer information: 

Erika Hellman
070-300 69 65
erika.hellman@abgullringsbo.se

Hans Eliasson
070-516 77 17
hans.eliasson@abgullringsbo.se