Dags för Årets Framtidsbyggare 2017 att premieras

2017-11-14

Imorgon delas Årets Framtidsbyggare ut. Priset är ett av Sveriges största priser inom hållbarhet, med en årlig prissumma på 1,2 miljoner kronor. Priset delas ut av Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande i samarbete med Lunds universitet och tidningen Fastighetsvärlden.

Årets Framtidsbyggare delas ut i tre kategorier.

Två av kategorierna belönar personer som på olika sätt gjort stora insatser inom energieffektivt byggande. Den tredje kategorin belönar talanger som tros bli framtidens innovatörer och beslutsfattare.

ÅRETS INNOVATÖR – Priset delas ut till en eller flera personer som i sitt arbete eller i sin forskning kommit med betydande insikter eller lösningar kring energieffektivt byggande. Innovationen ska ha haft praktisk påverkan på hur hus planeras, konstrueras eller byggs. Priset kan också delas ut till en fastighetsägare som låtit nyproducera eller renovera en byggnad på ett sätt som är banbrytande inom området energieffektivt byggande. Prissumma 750 000 kronor.

ÅRETS OPINIONSBILDARE – Priset delas ut till en eller flera personer alternativt en organisation som arbetat för att sprida kunskap om energieffektivt byggande till beslutsfattare eller allmänhet. Priset belönar genomförda aktiviteter. Prissumma 250 000 kronor.

ÅRETS TALANG – Priset delas ut till studenter vid Lunds universitet som visat särskilt intresse och talang för energieffektivt byggande. Prissumma 200 000 kronor som fördelas på flera mottagare.

Läs mer på aretsframtidsbyggare.se