PATRIK KALLENVRET TILL SVENSKA HUS STYRELSE

Under våren 2017 har Patrik Kallenvret valts in i Svenska Hus styrelse. Kallenvret är i dag vd och styrelseordförande i fastighetsrådgivaren CBRE Sweden och har gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen.

Hans Eliasson, styrelseordförande i Gullringsbo Egendomar som äger Svenska Hus, kommenterar rekryteringen: ’’Vi kan se tillbaka på ett tjugoårigt samarbete med Patrik
Kallenvret. Att han nu fått möjlighet att delta i styrelsearbetet i Svenska Hus är vi mycket stolta över. Det är glädjande att vi lyckats rekrytera en person med ett sådant brett nätverk och kunskap om fastighetsbranschen. Det är viktigt för koncernen att vi får in personer som har kapacitet att utveckla våra bolag vidare.’’


”Med min långa erfarenhet från branschen tror jag verkligen att jag kan bidra till Svenska Hus tillväxt. Med sin entreprenörsdrivna kultur och evighetsperspektiv har Svenska Hus redan en särskild position inom den svenska fastighetsmarknaden. Verksamheten har det senaste året utvecklats mycket positivt både inom förvaltning och fastighetsutveckling och jag tror på en stark framtida utveckling”, säger Patrik Kallenvret.


Under 2016 rekryterades också Kristina Alvendal till Svenska Hus styrelse då hon valdes in som ledamot. Kristina Alvendal har drygt 20 års erfarenhet av politiskt arbete bland annat som tidigare Stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.


För ytterligare information:
Hans Eliasson, ordförande Gullringsbo Egendomar
070 516 77 17, hans.eliasson@abgullringsbo.se


Patrik Kallenvret
076 763 33 41