GULLRINGSBO KÖPER 25 % AV SVENSKA SOLENERGIPARKER

2018-03-19

Gullringsbo Egendomar har förvärvat 25 % av Svenska Solenergiparker AB. Bolaget hjälper andra företag att investera i solcellsparker. 

Under 2017 förvärvade Gullringsbos dotterbolag Svenska Hus en sådan solcellspark söder om Göteborg med syfte att stå för en del av energiförsörjningen till bolagets fastighetsbestånd. Solpanelerna beräknas kunna producera drygt 300 000 kwh per år och är till ytan stor som en fotbollsplan. 

Läs mer om Svenska Solenergiparker...