NOMINERA TILL ÅRETS FRAMTIDSBYGGARE

Nu har nomineringstiden öppnat för Årets Framtidsbyggare – ett av Sveriges största priser inom hållbarhet. Den totala prissumman är 1,2 Mnkr, fördelat på kategorierna Årets Innovatör, Årets Opinionsbildare och Årets Talang.

Nominering görs på Årets Framtidsbyggares webbplats www.åretsframtidsbyggare.se. Priset delas ut av Stiftelsen för energieffektivt byggande i samarbete med Lunds universitet och Fastighetsvärlden.