ÅRETS FRAMTIDSBYGGARE ÖPPET FÖR NOMINERING

Nu har nomineringstiden öppnat för Årets Framtidsbyggare – ett av Sveriges största priser inom hållbarhet. Nytt för i år är att även enskilda byggnader eller projekt kan nomineras till priset, som belönar forskning eller nyskapande lösningar inom energieffektivt byggande. Den totala prissumman är 1,2 Mkr, fördelat på kategorierna Årets Innovatör, Årets Opinionsbildare och Årets Talang. 

Nominering görs på Årets Framtidsbyggares webbplats www.åretsframtidsbyggare.se senast den 12 april. Priset delas ut av Stiftelsen för energieffektivt byggande i samarbete med Lunds universitet och Fastighetsvärlden.