GULLRINGSBO ÖKAR ÄGANDET I NOVI

2019-02-19

Pressmeddelande

Gullringsbo Egendomar utökar sitt ägande i Novi Real Estate genom att förvärva Grandabs innehav i bolaget. Efter affären äger Gullringsbo 70 % av aktierna. Resterande aktier innehas av ett antal nyckelmedarbetare.

Novi, som under våren 2016 startade sin verksamhet med uppdraget att förvalta Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Livs (publ) svenska fastighetsbestånd om ca 500 000 kvm, har snabbt blivit en väletablerad aktör på fastighetsmarknaden. Företaget har idag kontor i Stockholm och Göteborg med drygt 40 medarbetare. För snart två år sedan tillträdde Marie Bucht Toresäter som vd för Novi. Marie är även sedan ett år ledamot i systerbolaget MVB:s styrelse.

 

”Vi tror verkligen på Novi som bolag och företagets medarbetare. Bolaget har utvecklats fantastiskt fint under den korta tiden det varit verksamt och vi ser att Marie och hennes kollegor kommer att fortsätta på den vägen. Att Novi dessutom passar väl in i vår företagsfamilj är ännu en anledning för oss att utöka vårt ägande nu när tillfälle ges”, säger Erika Hellman vd Gullringsbo Egendomar.

 

Novi är ett bolag som ofta hittar nya vägar och tänker lite annorlunda. Företaget jobbar på ett effektivt och personligt sätt och bejakar ny teknik med det övergripande målet att leverera störst värde för kundernas investeringar.

 

”Novi initierades av Grandab och tillsammans med Gullringsbo har vi varit med och utvecklat Novi till den konkurrenskraftiga aktör de idag är på externförvaltningsmarknaden. Det är ett naturligt steg att Gullringsbo nu blir en större ägare i bolaget vilket säkerställer bolagets långsiktiga affärskraft. Vi kommer kvarstå i bolagets styrelse och ser med tillförsikt fram emot Novis fortsatta utveckling”, säger Mikael Hasselberg, partner i Grandab.


För mer information:

Erika Hellman, vd Gullringsbo Egendomar

erika.hellman@abgullringsbo.se

0703 00 69 65

 

Mikael Hasselberg, partner Grandab

mikael@grandab.com

0708 44 30 16