BJÖRN INGEMANSON NY LEDAMOT I WANGESKOG HYRCENTER

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2017-05-30. Styrelsen för Gullringsbo Egendomar har utsett Björn Ingemanson till ny styrelseledamot i WHC, Wangeskog Hyrcenter, som via ett tiotal hyrcenter hyr ut byggmaskiner i storstadsregionerna. Erika Hellman och Sture Kullman kommer på egen begäran inte att omväljas.

Björn Ingemanson, som är vd för Volvo Penta, har valts in i styrelsen för Wangeskog Hyrcenter i samband med bolagsstämman 2017.

- Vi är givetvis oerhört glada över att Björn har accepterat frågan om att vara med i Wangeskogs styrelse. Hans nätverk i näringslivet och erfarenhet av industrin kommer att vara till stor nytta i vårt bolag. Att Björn dessutom är en mycket behaglig person gör rekryteringen ytterligare bättre, säger Ulf Ragnarsson, ordförande för Wangeskog Hyrcenter.

Björn Ingemanson har tidigare bland annat varit chef för Volvo Lastvagnars International Division, CFO på Volvo Lastvagnar och Europachef för koncernens kundfinansieringsbolag, Volvo Financial Services. Han är idag vd för Volvo Penta.

-  Det ska bli mycket spännande att få följa Wangeskog i framtiden. Företaget har gjort en fantastiska resa med fin expansion och goda resultat. Jag hoppas kunna tillföra både kontakter och dela med mig av erfarenheter, säger Björn Ingemanson.

I samband med bolagsstämman har också Marcus Kjellén valts in i styrelsen. Marcus har flera års erfarenhet av produkt och marknad inom Business 2 Business. Han har de senaste 15 åren jobbat med att paketera och ta fram nya produkter för ett antal telekomleverantörer. Marcus driver sedan fyra år ett eget konsultbolag.


För mer information:

Björn Ingemanson
070-675 65 20
bjorn.ingemanson@telia.com

Ulf Ragnarsson
070-593 70 15
ulf@ark-konsulter.se