GULLRINGSBO UTVECKLINGSAKADEMI GENOMFÖRD FÖR TREDJE GÅNGEN

2019-02-04

Nu har en tredje omgång av vår interna ledarskapsutbildning genomförts och presenterats. Det var fyra förväntansfulla och engagerade grupper som redovisade sina grupparbeten för vd, styrelseordföranden och ägare. 

Gullringsbo Utvecklingsakademi är öppen för nuvarande och blivande chefer och ledare inom koncernen. Akademin är en skräddarsydd utbildning som genomförs i samarbete
med Handelshögskolan i Göteborg. Deltagarna tar del av intressanta föreläsare, genomför projektarbeten och nätverkar inom koncernen, vilket bland annat skapar förutsättningar för ömsesidig samverkan systerbolagen emellan. Programmet omfattar ämnen som strategi och verksamhetsstyrning, ledarskap, hållbarhet, kommunikation och varumärke. 


undefined