WANGESKOG FÖRVÄRVAR HLL NORRLAND OCH BLIR DÄRMED RIKSTÄCKANDE

2019-05-08

PRESSMEDDELANDE

I en glödhet maskinuthyrningsbransch väljer nu Wangeskog Hyrcenter AB att förvärva det norrlandsbaserade uthyrningsföretaget HLL södra och norra Norrland. Därmed blir man Sveriges största privatägda uthyrare med verksamhet från Malmö i söder till Kiruna i norr.


undefined

Mikael Öberg, HLL och Peter Dahlsten, Wangeskog


– Det här är ett samgående i ett livslångt perspektiv som vi gör för att bli en starkare partner för våra kunder. Vi kompletterar varandra oerhört bra, både när det gäller verksamhet och företagskultur och blir samtidigt rikstäckande. Vi kan arbeta nationellt men fortsätta vara en lokal leverantör med extremt hög servicegrad som kan växa med våra kunder, säger Peter Dahlsten, VD på Wangeskog Hyrcenter i Göteborg.

Tydlig position på marknaden

Samgåendet tog sin början för ett år sedan men då handlade det mest om erfarenhetsutbyte. Ganska snabbt stod det klart för båda parter att det fanns stora fördelar med att gå samman och ta en tydlig position på den svenska maskinuthyrningsmarknaden.

– Vi finns idag från Gävle och upp till Kiruna och är en välkänd aktör på den norrländska marknaden. Det ska vi fortsätta vara, men nu kan vi bredda kundbasen och fortsätta växa regionalt och nationellt, säger Mikael Öberg, VD på HLL i Norrland.

Omsättning och antalet anställda fördubblas

Wangeskog Hyrcenter finns idag med 13 hyrcenter på 9 orter, från Malmö i söder och upp till Stockholm. I norr finns HLL södra och norra Norrland på 10 orter. Samgåendet innebär att såväl omsättning som antal anställda i ett slag nästan fördubblas. Samtliga medarbetare i HLL södra och norra Norrland anställs i Wangeskog och företaget byter namn till Wangeskog Hyrcenter. Peter Dahlsten fortsätter som VD för hela verksamheten.

– Totalt kommer vi att omsätta drygt 500 miljoner kronor och ha cirka 170 medarbetare. Organisationen i Norrland kommer att fortsätta drivas som regioner, säger Peter Dahlsten.

 

Affären kräver konkurrensverkets godkännande.

 

För mer information vänligen kontakta:                                                                                            

Peter Dahlsten, VD Wangeskog, tfn +46 70-5284534, mail: peter.dahlsten@wangeskog.se
Mikael Öberg, VD HLL Norrland, tfn +46 70-671 90 04, mail:
mikael.oberg@hllab.se

Ulf Ragnarsson, styrelseordförande, Wangeskog Hyrcenter, tfn +46 70-5937015, mail: ulf@ark-konsulter.se