LYCKAD LEDARUTBILDNING FÖR GULLRINGSBO

PRESSMEDDELANDE FRÅN HANDELSHÖGSKOLAN

GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg har anordnat en företagsanpassad ledarskapsutbildning för AB Gullringsbo Egendomar, Sveriges största icke börsnoterade eller institutionellt ägda bygg- och fastighetskoncern. Utbildningen vände sig till nuvarande och kommande ledare samt chefer i koncernens dotterbolag Svenska Hus, MVB, Wangeskog och Torslanda Entreprenad. Syftet var att stärka ledarskapet i koncernen samt att etablera nätverk och kontaktytor bolagen emellan.

Det var andra gången som GU School of Executive Education genomförde programmet för Gullringsbo-koncernen, varifrån ca 25 personer deltog vid fem tillfällen under hösten 2016. Utbildningen täckte ett brett spektrum från ledarskap till affärsmodellering och marknadsföring. Genom ledarutbildningen gavs nyckelpersoner inom koncernen tillfälle att gemensamt på en solid akademisk bas utveckla sin kompetens inom centrala områden.


”Ledarskapsutbildningen var mycket givande. Då många av våra dotterbolag haft en snabb tillväxt är det extra viktigt att mötas över bolagsgränserna, lära av varandra och etablera en samsyn kring ledarskapet. Deltagarna representerade en stor bredd av olika positioner i de olika bolagen, något som har skapat intressanta diskussioner och viktiga insikter. Vi kommer att planera för flera programcykler,” säger Erika Hellman, vice vd Gullringsbo Egendomar.

 

Kommentarer från några av programmets deltagare:


Gustav Graan, regionchef Stockholm, Wangeskog Hyrcenter AB:
Det har varit en givande och utvecklande utbildning, inte minst den första delen med fokus på ledarskapet. Jag har fått värdefull kunskap, som jag direkt har kunnat implementera i min egen organisation. Det fanns också tid till reflektion och eftertanke för min egen personliga utveckling, vilket jag uppskattade. Marknadsföringsmodulen gav intressanta insikter och förmedlade en modernare syn på marknadsföring. Under utbildningsdagarna skapade alla föreläsare en nyfikenhet och öppnade upp för givande diskussioner, diskussioner vi sedan hade svårt att slita oss ifrån.

Sara Strand, entreprenadingenjör, MVB Syd
Generellt har det varit en mycket bra utbildning. Jag är personligen intresserad av gruppdynamik och kommunikation och fick här en bra och uppdaterad bild av det som jag själv har studerat tidigare. Flera av föreläsarna, bland annat Rick Middel, var utomordentligt inspirerande och mycket intressant att lyssna till. Att utbildningen är bolagsanpassad ser jag som en stor fördel. Vi har fått ett nytt gemensamt synsätt, trots olika bakgrunder och förutsättningar. Branscherna vi verkar i kan stundtals vara väldigt traditionella och konservativa. Därför är det också nyttigt att få ett annat perspektiv på verkligheten och gemensamt kunna diskutera kring detta med sina kollegor.

Peter Dahlsten, VD Wangeskog Hyrcenter AB:
Vi genomförde den här utbildningen för två år sedan och fick då väldigt god respons från alla deltagare, något som upprepades även denna gång. Vår differentierade verksamhet med 700 anställda består av fyra olika bolag, geografiskt utspridda i mellersta och södra Sverige. En viktig målsättning med utbildningen har varit att deltagarna, såväl befintliga som kommande chefer från alla våra olika affärsenheter, har fått en möjlighet att nätverka. Resultatet har blivit en förståelse över gränserna för de olika verksamheterna och insikt i hur hela koncernen fungerar. En annan viktig målsättning har varit att stimulera till ökade affärer mellan bolagen.

För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education, hakan.ericson@handels.gu.se;
Mobil +46 709 50 63 35

Erika Hellman, v vd och stiftelseansvarig, AB Gullringsbo Egendomar, erika.hellman@abgullringsbo.se,
Mobil +46 703 00 69 65

GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg levererar Sveriges enda AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, samt skräddarsydda utbildningar för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden. Utbildningarna levereras i Sverige och globalt. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar GU School of Executive Education sina kunders nyckelmedarbetare. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av endast drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "Triple Crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. Det motsvarar ungefär 0,5 % av världens alla handelshögskolor. www.guexed.com


Gullringsbo Egendomar är moderbolag i koncernen där Svenska Hus, MVB, Forestry, Wangeskog Hyrcenter, Torslanda Entreprenad, Novi Real Estate och Munkbron Finans ingår. Gemensamt för alla bolag är att de grundats av entreprenörer och fortsätter, nu och i framtiden, att bedrivas med en stark familjebolagskänsla. Gullringsbo Egendomar är Sveriges största icke börsnoterade eller institutionellt ägda bygg- och fastighetskoncern. Koncernens omsättning uppgår till ca 3 Mdkr med ett resultat före avskrivningar men efter finansiella poster på ca 250 Mkr per år. Marknadsvärdet på gruppens fastigheter uppskattas till ca 5,5 Mdkr. Antalet anställda är drygt 700. Koncernen innehar ca 160 fastigheter med ett hyresvärde på ca 500 Mkr och ca 6 000 hyresgäster. 2014 var byggrörelsen landets största familjeägda enligt BI. Gruppen äger 600 moduler,

10 000 maskiner och drygt 6 000 ha skog och mark. 500 Mkr kapital förvaltas i koncernens cash pool. Ägarna delar årligen ut 1,2 Mkr till Årets Framtidsbyggare. www.abgullringsbo.se